LOADING
00

Gwarancja

Zasady gwarancji udzielanej przez Dental Smile Project na wykonywane prace protetyczne:

Wytyczne do objęcia gwarancją prac protetycznych:

– prawidłowo zabezpieczony i dostarczony w odpowiednim czasie wycisk

– prawidłowo przeniesione zwarcie pacjenta

– prawidłowo przeniesione pole protetyczne za pomocą skanera wewnątrzustnego lub
tradycyjnego wycisku odpowiednimi masami wyciskowymi

– prawidłowo zaplanowane i wykonane leczenie protetyczne oraz dobrze zacementowana
lub przykręcona praca

– właściwe zabezpieczenie pacjenta w uzupełnienie tymczasowe, które utrzymuje pole
protetyczne od dnia pobrania pierwszego wycisku lub pobrania skanu wewnątrzustnego do
momentu zacementowania gotowej pracy

– zachowane prowadzenia kłowe

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

– pracy wykonanej na niedokładnych wyciskach i źle przygotowanym polu protetycznym na
życzenie zlecającego , pracy bez przymiarki, niedokładnych skany wewnątrzustnych

– uszkodzeń po wykonaniu u pacjenta późniejszych uzupełnień protetycznych w innym
laboratorium

– wszelkich uszkodzeń wynikających z braku właściwej higieny uzupełnień protetycznych

– uszkodzeń mechanicznych, poprzez uderzenie, wypadek

– odcementownia się pracy, połknięcia, zgubienia pracy przez pacjenta

– gdy praca nie zostanie od razu zacementowana na stałe, gdy procedura cementowania jest
nieodpowiednia do materiału z jakiego jest wykonana struktura lub jeśli jest źle dobrany
kolor cementu (cementowanie bez sprawdzenia cementem try-in) (przebarwienie pod
licówkami, koronami)

– gdy praca na implantach nie zostanie odpowiednio przykręcona lub przy pracach
cementowanych źle osadzona na filarach lub łącznikach (brak pasywności, miejsce
pomiędzy łącznikiem a strukturą wypełnione cementem) ( RTG po osadzeniu pracy )

– w przypadku nie wykonania przez pacjenta zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych

– w przypadku bruksizmu, wykonania dużej odbudowy, lub odbudowy pełnych łuków gdy
pacjent nie został zaopatrzony w szynę zabezpieczającą lub jej nie używa zgodnie z
zaleceniami lekarza

– naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu

– korekt wykonanych poza Dental Smile Project

– istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca,
osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii)

– pracy tymczasowej oraz pracy, co do której pacjent został
poinformowany o ograniczonej gwarancji ( bądź jej braku ), a która wykonywana jest na jego
wyraźne życzenie

– pracy zaprojektowanej niezgodnie z zasadami na życzenie zlecającego, ( łączenie implantu z zębem własnym, nieodpowiedni zasięg preparacji, brak stabilnej okluzji, zbyt długie przęsła w mostach itp.)

Prace protetyczne w zgryzie nawykowym objęte są 24 miesięczną gwarancją przy zachowaniu
prowadzeń kłowych. W przypadku reklamacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny oraz wykonanie zdjęć pracy
w ustach pacjenta przed jej zdjęciem, zrobienie zdjęć RTG oraz przysłanie pracy wraz z wyciskiem i opisem.

Polityka prywatnosci          RODO

Dental Smile Project 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.