LOADING
00

Terminarz prac

Orientacyjne terminy wykonywania prac:

– Prace na filarach własnych pacjenta (w zależności od skomplikowania i wielkości
danej pracy oraz ilości ewentualnych przymiarek ) – 5 – 15 dni roboczych

– Prace implantologiczne, łączniki indywidualne   (w zależności od skomplikowania i wielkości
danej pracy oraz ilości ewentualnych przymiarek)  – 10 – 15 dni roboczych

– Korony i mosty tymczasowe (w zależności od skomplikowania i wielkości danej pracy) – 5 – 10 dni roboczych

– Planowanie pracy – wax-up (w zależności od skomplikowania danej pracy i ilości punktów)  – 5-10 dni roboczych

– Wirtualna analiza estetyczna DSD – 5 – 10 dni roboczych

– Pełne planowanie DSD ( z modelami pre-op oraz wax-up i kluczami do mock-upów ) – 10 – 15 dni roboczych

– Wzorniki zwarciowe, łyżki indywidualne – 2-4 dni robocze

– Modele diagnostyczne, artykulacja w CR – 2-4 dni robocze

– Wkłady koronowo-korzeniowy – 3-5 dni robocze

– Szyny relaksacyjne, wybielające, SRS, Bi-splint, Kois – 3 – 10 dni roboczych

Termin pracy jest liczony od dnia następnego od odbioru pracy lub dostarczenia do nas przesyłki.

Termin pracy jest liczony od momentu dostarczenia do laboratorium pełnej dokumentacji tj. ( wypełnione zlecenie, przysłane wszystkie wyciski, wyciski z mock-up’em, prowizorium, rejestraty zwarciowe, protokoły fotograficzne pacjenta ) oraz wszystkich potrzebnych komponentów implantologicznych ( analogi , łączniki itp.).

Terminy prac, które wymagają zamówienia dodatkowych elementów np. komponentów implantologicznych automatycznie zostają wydłużone o czas dostawy z firm zewnętrznych.

Przy skomplikowanych pracach na implantach oraz pracach na łącznikach indywidualnych termin
ustalany jest indywidualnie.

Polityka prywatnosci          RODO

Dental Smile Project 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.